Trục nhôm rỗng 2mm dài 20cm

20.000

Trục nhôm rỗng cốt 2mm vừa với kích thước trục động cơ 180

còn 97 hàng