Tay và mạch điều khiển 6 kênh

350.000

còn 87 hàng (có thể đặt hàng trước)