Tay và mạch điều khiển 13 kênh

580.000

còn 9 hàng (có thể đặt hàng trước)