TX Quadcopter Syma X8c

269.000

Mạch điều khiển tương thích: https://sangtao247.com/san-pham/rx-quacopter-w8c-4-kenh/

Cho phép đặt hàng trước