tx 4 kenh mini
tx 4 kenh mini 2019
tx 4 kenh mini 2018

Tay điều khiển 4 kênh mô hình siêu nhỏ

780.000 590.000

Tên sản phẩm Tay điều khiển 4 kênh
Vị trí tay ga Tay trái
Kích thước  Dài 66mm Rộng 42mm
Khoảng cách điều khiển <200 mét

còn 10 hàng