led tao hinh 64 hieu ung gan xe may 32 led

Led quay tạo hình

210.000 180.000

còn 8 hàng (có thể đặt hàng trước)