Khớp nối cứng 5 – 5mm bằng đồng

15.000

Khớp nối truc 3mm –  5mm

còn 96 hàng