Khớp nối cứng 3 – 5mm bằng đồng

15.000

Khớp nối truc 3mm –  5mm

còn 98 hàng