Khớp nối cứng 2 – 5mm bằng đồng

15.000

Khớp nối truc 2mm –  5mm

còn 97 hàng