Khớp nối cứng 2 – 2

15.000

Khớp nối truc 2mm –  2mm

còn 87 hàng